Φις

ΦιςΟ0040   ΦΙΣ  ΔΙΠΟΛΙΚΟ   ΑΡΣΕΝΙΚΟ  [CE]
Ο0041   ΦΙΣ  ΔΙΠΟΛΙΚΟ   ΘΥΛΗΚΟ    [CE]
O0049   ΦΙΣ  ΔΙΠΟΛΙΚΟ  ΖΕΥΓΟΣ       [CE]
Ο0050   ΦΙΣ  ΣΟΥΚΟ  ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΡΣΕΝ .ΛΕΥΚΟ 16ΑΜ-250V  [CE]
Ο0051   ΦΙΣ  ΣΟΥΚΟ  ΛΑΣΤΙΧΟ ΘΥΛΗΚ.ΛΕΥΚΟ 16AM-250V [CE]
Ο0620   ΦΙΣ  ΣΟΥΚΟ  ΛΑΣΤΙΧΟ  ΑΡΣΕΝ ΜΑΥΡ0  16ΑΜ-250V [CE]
O0621   ΦΙΣ  ΣΟΥΚΟ  ΛΑΣΤΙΧΟ ΘΥΛΗΚΟ ΜΑΥΡΟ 16ΑΜ-250V [CE]
Ο0622   ΦΙΣ  ΣΟΥΚΟ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΠΑ- 16ΑΜ-250V [CE]
O0623   ΦΙΣ  ΣΟΥΚΟ  ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΠΑ   16ΑΜ-250V [CE]
Ο0158   ΦΙΣ  ΣΟΥΚΟ  ΑΡΣΕΝ.ΑΘΡΑΥΣΤΟ 16ΑΜ-250V [CE]
Ο0159   ΦΙΣ  ΣΟΥΚΟ  ΘΥΛΗΚΟ ΑΘΡΑΥΣΤΟ 16ΑΜ-250V [CE]
Ο0932   ΦΙΣ  ΣΟΥΚΟ  ΠΛΑΓΕΙΑΣ  ΑΡΣΕΝ  16ΑΜ-250V [CE]