Σπιράλ Σωλήνας

Σπιράλ Σωλήνας00433   ΣΠΙΡΑΛ  ΣΩΛΗΝΑΣ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  Φ 16    5,οομ
00434   ΣΠΙΡΑΛ  ΣΩΛΗΝΑΣ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  Φ 16  10,οομ
00435   ΣΠΙΡΑΛ  ΣΩΛΗΝΑΣ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  Φ 16  25,οομ
00439   ΣΠΙΡΑΛ  ΣΩΛΗΝΑΣ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  Φ 20    5,οομ
00443   ΣΠΙΡΑΛ  ΣΩΛΗΝΑΣ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  Φ 20   10,οομ
00445   ΣΠΙΡΑΛ  ΣΩΛΗΝΑΣ  ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  Φ 20   25,οομ
00369   ΣΩΛΗΝΑΣ  ΕΥΘΥΣ    ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  Φ/20   3,οομ
00370   ΣΩΛΗΝΑΣ  ΕΥΘΥΣ    ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  Φ/25   3,οομ
00371   ΣΩΛΗΝΑΣ  ΕΥΘΥΣ    ΒΑΡΕΩΣ  ΤΥΠΟΥ  Φ/32   3,οομ