Σκάρτ

Σκάρτ00923   ΣΚΑΡΤ  ΣΕ  ΣΚΑΡΤ   21Ρ  1,5μ
00924   ΣΚΑΡΤ  ΣΕ  4 RCA   12P  1,5μ
00925   ΣΚΑΡΤ  ΣΕ  6 RCA   12P  1,5μ
00929   ΣΚΑΡΤ  ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ  1 ΣΕ  3 –  1,5μ
00927   ΣΚΑΡΤ  ΣΕ  3RCA  ANTAPTOR  1 MINIJAK ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ