Ροκκά – Κλέμμες

Ροκκά – Κλέμμες


ΡΟΚΚΑ   ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ  ΚΑΛΩΔΙΩΝ
00149   ΡΟΚΚΑ   5/20     ΤΕΜ 20
00150   ΡΟΚΚΑ   6/25     ΤΕΜ 20
00151   ΡΟΚΚΑ   7/25     ΤΕΜ 20
00152   ΡΟΚΚΑ   8/25     ΤΕΜ 20
00153   ΡΟΚΚΑ   9/25     ΤΕΜ 20
00749   ΡΟΚΚΑ   5/20     ΤΕΜ 100
00750   ΡΟΚΚΑ   5/20     ΤΕΜ 100
00751   ΡΟΚΚΑ   6/25     ΤΕΜ 100
00752   ΡΟΚΚΑ   7/25     ΤΕΜ 100
00753   ΡΟΚΚΑ   8/25     ΤΕΜ 100
00754   ΡΟΚΚΑ   9/25     ΤΕΜ 100
00755   ΡΟΚΚΑ   11/25    ΤΕΜ 100


ΚΛΕΜΜΕΣ  ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ [CE]
00630   ΚΛΕΜΜΕΣ  3ΑΜ    ΤΕΜ.12
00631   ΚΛΕΜΜΕΣ  5ΑΜ    ΤΕΜ.12
00632   ΚΛΕΜΜΕΣ  10ΑΜ  ΤΕΜ.12
00633   ΚΛΕΜΜΕΣ  15ΑΜ  ΤΕΜ.12
00634   ΚΛΕΜΜΕΣ  20ΑΜ  ΤΕΜ.12
00635   ΚΛΕΜΜΕΣ  30ΑΜ  ΤΕΜ.12

ΚΛΕΜΜΕΣ  ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ  ΑΚΑΥΣΤΗ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ [CE]
00636   ΚΛΕΜΜΕΣ   3ΑΜ    ΤΕΜ.12
00637   ΚΛΕΜΜΕΣ   5ΑΜ    ΤΕΜ.12
00638   ΚΛΕΜΜΕΣ  10ΑΜ   ΤΕΜ.12
00639   ΚΛΕΜΜΕΣ  15ΑΜ    ΤΕΜ.12
00640   ΚΛΕΜΜΕΣ  60ΑΜ   ΤΕΜ.12
00641   ΚΛΕΜΜΕΣ  80ΑΜ   ΤΕΜ.12
00642   ΚΛΕΜΜΕΣ 100ΑΜ  ΤΕΜ.12