Προεκτάσεις Διπολικές

Προεκτάσεις Διπολικές00227    ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ  ΣΟΥΚΟ  ΠΟΡΤΟΚ.  10,οομ  3Χ1    [ΕΛΟΤ] [CE]
00330    ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ  ΣΟΥΚΟ  ΠΟΡΤΟΚ.  20,οομ  3Χ1    [ΕΛΟΤ] [CE]


ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ  ΔΙΠΟΛΙΚΕΣ  [ΕΛΟΤ]  [CE]
00120    ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΠΟΛΙΚΗ    2Χ075     2,50 μ.
00121    ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΠΟΛΙΚΗ    2Χ075     4,οο μ.
00123    ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΠΟΛΙΚΗ    2Χ075     6,οο μ.
00130    ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΠΟΛΙΚΗ    2Χ075     8,οο μ.
00114    ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΠΟΛΙΚΗ    2Χ075    10,οο μ.
00119    ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΠΟΛΙΚΗ    2Χ075    15,οο μ.
00122    ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΠΟΛΙΚΗ  ΠΛΑΚΕ  2Χ075  4,οο μ.
00128    ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΠΟΛΙΚΗ  ΝΤΟΥΙ  2Χ075  4,οο μ.
00170    ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ  ΔΙΠΟΛΙΚΗ  ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥ 2Χ050  1,5 μ.
00171    ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ  TV  75ΩΜ  ΑΡΣΕΝ-ΑΡΣΕΝ  9,5mm  2.ooμ
00169    ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ  TV  75ΩΜ  ΑΡΣΕΝ-ΘΥΛΗΚΟ 9,5mm  2.ooμ