Πρίζες – Διακόπτες Εξωτερικοί

Πρίζες – Διακόπτες Εξωτερικοί00610   ΠΡΙΖΑ  ΣΟΥΚΟ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  ΣΤΕΓΑΝΗ  16ΑΜ-250V [CE]
00611   ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  ΑΠΛΟΣ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΣΤΕΓΑΝΟΣ  [CE]
00612   ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  KOMITATER  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΣΤΕΓΑΝΟΣ  [CE]
00613   ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  A/R  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΣΤΕΓΑΝΟΣ  [CE