Πολύπριζα Εισαγόμενα

Πολύπριζα Εισαγόμενα


ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ  ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ  16ΑΜ-250V-3500 WATT ΚΑΛΩΔΙΟ  3Χ1,5mm
01025    ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ  ΣΟΥΚΟ  3Χ1,5mm  3ΩΝ ΣΟΥΚΟ  Χ.Δ.  ΚΑΛΩΔ. 1,5 μετρα
01026    ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ  ΣΟΥΚΟ  3Χ1,5mm  3ΩΝ ΣΟΥΚΟ  Μ.Δ.  ΚΑΛΩΔ. 1,5 μετρα
01027    ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ  ΣΟΥΚΟ  3Χ1,5mm  4ΩΝ ΣΟΥΚΟ  Χ.Δ.  ΚΑΛΩΔ. 1,5 μετρα
01028    ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ  ΣΟΥΚΟ  3Χ1,5mm  4ΩΝ ΣΟΥΚΟ  Μ.Δ.  ΚΑΛΩΔ. 1,5 μετρα
01029    ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ  ΣΟΥΚΟ  3Χ1,5mm  5ΩΝ ΣΟΥΚΟ  Χ.Δ.  ΚΑΛΩΔ. 1,5 μετρα
01030    ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ  ΣΟΥΚΟ  3Χ1,5mm  5ΩΝ ΣΟΥΚΟ  Μ.Δ.  ΚΑΛΩΔ. 1,5 μετρα
01031    ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ  ΣΟΥΚΟ  3Χ1,5mm  6ΩΝ ΣΟΥΚΟ  Χ.Δ.  ΚΑΛΩΔ. 1,5 μετρα
01032    ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ  ΣΟΥΚΟ  3Χ1,5mm  6ΩΝ ΣΟΥΚΟ  Μ.Δ.  ΚΑΛΩΔ. 1,5 μετρα
01033    ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ  ΣΟΥΚΟ  3Χ1,5mm  3ΩΝ ΣΟΥΚΟ +4ων ΔΙΠΟΛΙΚΩΝ Μ.Δ.  ΚΑΛΩΔ. 1,5 μετρα  ΔΑΠΕΔΟΥ.
01035    ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ  ΣΟΥΚΟ  3Χ1,5mm  4ΩΝ ΣΟΥΚΟ +4ων ΔΙΠΟΛΙΚΩΝ Χ.Δ.  ΚΑΛΩΔ. 1,5 μετρα
01036    ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ  ΣΟΥΚΟ  3Χ1,5mm  4ΩΝ ΣΟΥΚΟ +4ων ΔΙΠΟΛΙΚΩΝ Μ.Δ.  ΚΑΛΩΔ. 1,5 μετρα
01037    ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ  ΣΟΥΚΟ  3Χ1,5mm  3ΩΝ ΣΟΥΚΟ  Χ.Δ. ΚΑΛΩΔ 3,ο μετρα
01038    ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ  ΣΟΥΚΟ  3Χ1,5mm  3ΩΝ ΣΟΥΚΟ  Μ.Δ  ΚΑΛΩΔ.3,ο μετρα
01039    ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ  ΣΟΥΚΟ  3Χ1,5mm  5ΩΝ ΣΟΥΚΟ  Μ.Δ. ΚΑΛΩΔ.3,ο μετρα
01042    ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ  ΣΟΥΚΟ  3Χ1,5mm  5ΩΝ ΣΟΥΚΟ  Μ.Δ.  ΚΑΛΩΔ.5,ο μετρα
01043    ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ  ΣΟΥΚΟ  3Χ1,5mm  5ΩΝ ΣΟΥΚΟ  Μ.Δ.  ΚΑΛΩΔ.5,0 μετρα