Μπαλαντέζες

Μπαλαντέζες


ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ   ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ   ΚΙΝΑ   [CE]  RoHS
00210   ΜΠΑΛΛΑΝΤΕΖΑ  ΚΑΡΟΥΛΙ  4 ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ  25,ομ 3Χ1,5
00211   ΜΠΑΛΛΑΝΤΕΖΑ  ΚΑΡΟΥΛΙ  4 ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ  50,ομ 3Χ1,5
00212   ΜΠΑΛΛΑΝΤΕΖΑ  ΚΑΡΟΥΛΙ  4 ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ  25,ομ 3Χ2,5
00213   ΜΠΑΛΛΑΝΤΕΖΑ  ΚΑΡΟΥΛΙ  4 ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ  40,ομ 3Χ1,5
00215   ΜΠΑΛΛΑΝΤΕΖΑ  ΚΑΡΟΥΛΙ  4 ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ  10,ομ 3Χ1
00216   ΜΠΑΛΛΑΝΤΕΖΑ  ΚΑΡΟΥΛΙ  4 ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ  15,ομ 3Χ1,5