Μούφες – Εξαρτήματα

Μούφες – Εξαρτήματα


ΜΟΥΦΕΣ  – ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΕΣ  –  ΚΑΜΠΥΛΕΣ – ΤΑΥ
00373   ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ  ΣΩΛΗΝΩΝ     16mm
00374   ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ  ΣΩΛΗΝΩΝ     20mm
00375   ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ  ΣΩΛΗΝΩΝ     25mm

00377   ΜΟΥΦΑ  ΣΩΛΗΝΩΝ          16mm
00378   ΜΟΥΦΑ  ΣΩΛΗΝΩΝ          20mm
00379   ΜΟΥΦΑ  ΣΩΛΗΝΩΝ          25mm
00414   ΜΟΥΦΑ  ΣΩΛΗΝΩΝ          32mm

00418   ΓΩΝΙΑ  ΣΩΛΗΝΩΝ         16mm
00419   ΓΩΝΙΑ  ΣΩΛΗΝΩΝ        20mm
00420   ΓΩΝΙΑ  ΣΩΛΗΝΩΝ         25mm

00425   ΚΑΜΠΥΛΗ  ΣΩΛΗΝΩΝ       16mm
00426   ΚΑΜΠΥΛΗ  ΣΩΛΗΝΩΝ       20mm
00429   ΚΑΜΠΥΛΗ  ΣΩΛΗΝΩΝ      25mm

00415   ΤΑΥ  ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ        16mm
00416   ΤΑΥ  ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ        20mm
00417   ΤΑΥ  ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ        25mm


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΠΡΙΖΕΣ  ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ  ΣΤΑ  ΚΑΝΑΛΙΑ
00272   ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ  ΚΑΛΩΔΙΩΝ
00273   ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ  ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ  35mm
00327   ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ  ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ  50mm
00324   ΤΑΥ  ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ  100Χ35
00348   ΤΑΥ  ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ  100Χ50
00276   ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ  ΤΑΠΑ     100Χ35
00276   ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ  ΤΑΠΑ     100Χ35
00276   ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ  ΤΑΠΑ     100Χ50
00277   ΓΩΝΙΑ  ΕΠΙΠΕΔΗ         100Χ35