Καλώδια Εύκαμπτα

Καλώδια Εύκαμπτα


ΚΑΛΩΔΙΟ  ΠΛΑΚΕ  2Χ075[CE]  H03VH-H 300/300
00139 = 5,οομ
00544=10,οομ
00354=15,ομ
00549=24,ομ
00355=33,ομ

ΚΑΛΩΔΙΟ  ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ0,75  [CE] H03VV-F  300/300
00358=5.oμ
00556=10,ομ
00359=15,ομ
00555=20,ομ

ΚΑΛΩΔΙΟ  ΕΥΚΑΜΠΤΟ 2Χ0,75  [CE] H03VV-F  300/300
00175=5.oμ
00543=10,ομ
00350=15,ομ
00351=20,ομ
00352=33,ομ

ΚΑΛΩΔΙΟ  ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1  [CE] H05VV-F  300/500
00134=5.oμ
00541=10,ομ
00455=15,ομ
00551=20,ομ
00552=33,ομ

ΚΑΛΩΔΙΟ  ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ1,5  [CE] H05VV-F  300/500
00135=5.oμ
00542=10,ομ
00456=15,ομ
00553=20,ομ
00554=33,ομ

ΚΑΛΩΔΙΟ  ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ2,5  [CE] H05VV-F  300/500
00450=5.oμ
00557=10,ομ
00451=15,ομ
00452=20,ομ
00454=33,ομ

ΚΑΛΩΔΙΟ  ΕΥΚΑΜΠΤΟ 4Χ2,5  [CE] H05VV-F  300/500
02591=5.oμ
02592=10,ομ
02593=15,ομ.

ΚΑΛΩΔΙΟ  ΕΥΚΑΜΠΤΟ 5Χ2,5  [CE] H05VV-F  300/500
02611=5.oμ
02612=10,ομ
02613=15,ομ

ΚΑΛΩΔΙΟ  ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3Χ6 ΚΟΥΖΙΝΑΣ  [CE] Α05VU-F  300/500
00207=2.oμ
02621=5,ομ
02622=10,ομ


02641     ΑΓΩΓΟΙ  1Χ1  ΜΑΥΡΟ  H05V-U 450/750V  100,oμ
02637     ΑΓΩΓΟΙ  1Χ1  ΚΟΚΚΙΝ H05V-U 450/750V  100,oμ
02638     ΑΓΩΓΟΙ  1Χ1  ΓΚΡΙ   H05V-U 450/750V  100,oμ
02639     ΑΓΩΓΟΙ  1Χ1  ΚΙΤΡ   H05V-U 450/750V  100,oμ
02640     ΑΓΩΓΟΙ  1Χ1  ΚΑΦ    H05V-U 450/750V  100,oμ
02642     ΑΓΩΓΟΙ  1Χ1,5  ΜΑΥΡΟ  H05V-U 450/750V  100,oμ
02643     ΑΓΩΓΟΙ  1Χ1,5  ΚΟΚΚΙΝ H05V-U 450/750V  100,oμ
02644     ΑΓΩΓΟΙ  1Χ1,5  ΓΚΡΙ   H05V-U 450/750V  100,oμ
02645     ΑΓΩΓΟΙ  1Χ1,5  ΚΙΤΡ   H05V-U 450/750V  100,oμ
02646     ΑΓΩΓΟΙ  1Χ1,5  ΚΑΦ    H05V-U 450/750V  100,oμ
02647     ΑΓΩΓΟΙ  1Χ2,5  ΜΑΥΡΟ  H05V-U 450/750V  100,oμ
02649     ΑΓΩΓΟΙ  1Χ2,5  ΓΚΡΙ   H05V-U 450/750V  100,oμ
02650     ΑΓΩΓΟΙ  1Χ2,5  ΚΙΤΡ   H05V-U 450/750V  100,oμ
02651     ΑΓΩΓΟΙ  1Χ2,5  ΚΑΦ    H05V-U 450/750V  100,oμ