Καλώδια Διάφορων Τύπων

Καλώδια Διάφορων Τύπων


ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣ. ΧΑΛΚΟΥ 75 ΩΜ 10mmX64 ΣΥΡΜ 0,12nnX9mm
00545=5.ομ
00546=10,ομ
00356=15,ομ
00547=20,ομ
00548=33,ομ
02545=10,ομ
02546=15,ομ
02547=25,ομ
00477=100,ομ

ΚΑΛΩΔΙΟ  ΤΗΛΕΟΡΑΣ. ΑΛΟΥΜ 75 ΩΜ 10mmX48 ΣΥΡΜ 0,12nnX6.8mm
02540=10,ομ
02541=15,ομ
02542=25,ομ
02543=100,ομ
00473=100μ στροφ

ΚΑΛΩΔΙΟ  ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  2ΖΕΥΓΩΝ ΜΑΥΡΟ-ΛΕΥΚΟ 4Χ20
00173=5,0μ
00174=10,ομ
00558=20,ομ
00357=33,ομ
00457=100,ομ

ΚΑΛΩΔΙΟ  ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟ  ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ 2Χ0,50
00582=1,0ομ
02502=25,ομ
02503=100,ομ

ΚΑΛΩΔΙΟ  ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟ  ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ 2Χ0,75
00585=1,0ομ
02512=25,ομ
02513=100,ομ

ΚΑΛΩΔΙΟ  ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟ  ΚΟΚΚΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ 2Χ2,5
00587=1,0ομ
02522=25,ομ

ΚΑΛΩΔΙΟ  ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟ  ΔΙΑΦΑΝΕΣ   2Χ2,5
02525=10,ομ   
02527=25,ομ

ΚΑΛΩΔΙΟ  UTP  ΔΙΚΤΥΟΥ  [5]
02531=10,ομ 
02532=25,ομ  
02533=100,ομ 
00588=1,ομ