Δεματικά Καλωδίων

Δεματικά Καλωδίων


ΔΕΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΛΩΔΙΩΝ NYLON 66 UL94V  -40ο C ΕΩΣ  80Ο  C
00509  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  120mm X 2,5mm  ΛΕΥΚΑ   ΤΕΜ.100
00510  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  120mm X 2,5mm  ΜΑΥΡΑ   ΤΕΜ.100
00513  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  200mm X 2,5mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.100
00514  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  200mm X 2,5mm  ΜΑΥΡΑ   ΤΕΜ.100
00530  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  150mm X 3,6mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.100
00531  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  150mm X 3,6mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.50
00532  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  200mm X 3,6mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.100
00533  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  200mm X 3,6mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.50
00534  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  200mm X 4,8mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.100
00535  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  200mm X 4,8mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.50
00536  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  250mm X 3,6mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.100
00537  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  250mm X 3,6mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.50
00538  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  300mm X 4,8mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.100
00517  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  370mm X 3,6mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.100
00518  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  370mm X 3,6mm  ΜΑΥΡΑ   ΤΕΜ.100
00519  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  430mm X 4,8mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.100
00520  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  430mm X 4,8mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.100
00522  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  550mm X 8mm     ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.100

ΔΕΜΑΤΙΚΑ  ΚΑΛΩΔΙΩΝ NYLON 6,6 UL94V  -5ο C ΕΩΣ  80Ο  C
00704  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  120mm X 2,5mm  ΛΕΥΚΑ   ΤΕΜ.100
00705  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  120mm X 2,5mm  ΜΑΥΡΑ   ΤΕΜ.100
00708  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  200mm X 2,5mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.100
00709  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  200mm X 2,5mm  ΜΑΥΡΑ    ΤΕΜ.100
00710 ΔΕΜΑΤΙΚΑ  150mm X 3,6mm  ΛΕΥΚΑ     ΤΕΜ.100
00711  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  150mm X 3,6mm  ΜΑΥΡΑ    ΤΕΜ.100
00712  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  200mm X 3,6mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.100
00713  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  200mm X 3,6mm  ΜΑΥΡΑ    ΤΕΜ.100
00714  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  250mm X 3,6mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.100
00715  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  250mm X 3,6mm  ΜΑΥΡΑ    ΤΕΜ.100
00716  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  300mm X 3,5mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.100
00717  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  300mm X 3,5mm  ΜΑΥΡΑ    ΤΕΜ.100
00718  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  370mm X 3,5mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.100
00719  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  370mm X 3,5mm  ΜΑΥΡΑ    ΤΕΜ.100
00720  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  400mm X 4,9mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.100
00721  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  400mm X 4,9mm  ΜΑΥΡΑ    ΤΕΜ.100
00724  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  500mm X 4,9mm  ΛΕΥΚΑ    ΤΕΜ.100
00725  ΔΕΜΑΤΙΚΑ  500mm X 4,9mm  ΜΑΥΡΑ    ΤΕΜ.100