Ασφάλειες – Μονωτικές Ταινίες

Ασφάλειες – Μονωτικές Ταινίες00140   ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ     6ΑΜ    ΤΕΜ.2  [CE]
00141   AΣΦΑΛΕΙΕΣ    10AM   TEM.2 [CE]
00142   ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ    16ΑΜ   ΤΕΜ.2 [ CE]
00143   ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ    20 ΑΜ  ΤΕΜ.2  [CE]
00144   ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ    25ΑΜ   ΤΕΜ.2  [CE]
00145   ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ    35 ΑΜ  ΤΕΜ.2  [CE]
00232   ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΝΕΟ –D  10AM  TEM.2  [CE]
00233   AΣΦΑΛΕΙΕΣ  NEO- D   16AM  TEM.2  [CE]
00234   ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΝΕΟ-D   20AM  TEM.2  [CE]
00235   ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΝΕΟ-D   25AM  TEM.2  [CE]
00236   ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ   ΝΕΟ-D   35AM  TEM.2  [CE]
00950   ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΝΕ 3000   10ΑΜ  [CE]
00951   ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΝΕ 3000   16ΑΜ  [CE]
00952   ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΝΕ 3000   20ΑΜ  [CE]
00953   AΣΦΑΛΕΙΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΝΕ 3000   25ΑΜ  [CE]
00954   ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΝΕ 3000   32ΑΜ  [CE]
00955   ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1Χ40   20ΑΜ  [CE]
00956   ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  2Χ40   20ΑΜ  [CE]
00957   ΡΕΛΛΕ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ  2Χ40ΑΜ  [CE]
00958   ΡΕΛΛΕ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ  4Χ40ΑΜ  [CE]

00020   MONΩΤΙΚΗ  ΤΑΙΝΙΑ 19Χ20  5ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΤΕΜ1
00176   ΜΟΝΩΤΙΚΗ  ΤΑΙΝΙΑ 19Χ20  5ΧΡΩΜΑΤΑ ΧΥΜΑ ΤΕΜ.1
00420   ΜΟΝΩΤΙΚΗ  ΤΑΙΝΙΑ 19Χ20  ΤΕΜ.10
00024   ΜΟΝΩΤΙΚΗ  ΤΑΙΝΙΑ  ΜΙΚΡΗ  5 ΧΡΩΜΑΤΑ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΤΕΜ.1
00424   ΜΟΝΩΤΙΚΗ  ΤΑΙΝΙΑ  ΜΙΚΡΗ  ΤΕΜ.10  [RoHS].